Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESCHIKKING  DAGLOONREGELEN  WAMIL  1972
 
 

14 december 1972, Stcrt. 1972, 247
Inwerkingtreding: 8 januari 1973
(T.a.v. art. 10 Wamil)

 

 

 

 
     De Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken;
     Gelet op artikel 10 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen;

     Besluiten:

 

 

HOOFDSTUK  I

Algemene bepaling

 

Art. 1.
-1. Voor de berekening van het dagloon overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 11 van deze beschikking wordt de arbeidsongeschiktheid die tijdens of na verblijf in militaire dienst is ontstaan, geacht te zijn ingetreden op de datum van opkomst in militaire dienst.
-2. Voor de toepassing van deze beschikking wordt als werknemer in de zin van de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering aangemerkt degene wiens arbeidsverhouding ingevolge het bepaalde bij artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a, van de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet als dienstbetrekking wordt beschouwd.

 

 

HOOFDSTUK  II

Dagloonvaststelling

 

1.  Dagloonvaststelling voor de toepassing van hoofdstuk II van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen ten aanzien van degenen die vr de datum van opkomst in militaire dienst arbeid hebben verricht als werknemer in de zin van de Ziektewet

 

Art. 2.
Indien de uitkeringsgerechtigde in het jaar onmiddellijk voorafgaande aan de datum van opkomst in militaire dienst arbeid heeft verricht als werknemer in de zin van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wamil | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x