Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-07-2007 01-01-2007
art. 1:2
Wijziging Stcrt. 2007, 123 Stcrt. 2007, 123
15-07-2006 01-07-2006 Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 134 Stcrt. 2006, 134

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2006, nr. SV/WV/06/56472, houdende een regeling tot afwijking van een datum genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten (Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswet)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Afwijking vaststelling datum, genoemd in het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten
-1. In afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten wordt de aanvangsdatum

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.