Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Wijziging Stcrt. 2006, 253 Stcrt. 2006, 253
29-12-2005   Wijziging Stcrt. 2005, 249 Stcrt. 2005, 249
07-04-2002 01-01-2002 Wijziging Stcrt. 2002, 66 Stcrt. 2002, 66
23-02-2002 01-01-2002 Wijziging Stcrt. 2002, 37 Stcrt. 2002, 37
19-04-1998 01-01-1998 Wijziging Stcrt. 1998, 73 Stcrt. 1998, 73
01-03-1997   Wijziging Stcrt. 1997, 41 Stb. 1997, 97
28-11-1996 01-07-1996 Wijziging Stcrt. 1996, 229 Stcrt. 1996, 229
01-04-1988   Wijziging Stcrt. 1988, 52 Stcrt. 1988, 62
29-06-1985 01-04-1985 Nieuwe regeling Stcrt. 1985, 123 Stcrt. 1985, 123

 

 

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf;
     Gelet op artikel 19, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikel 28, vierde lid, van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, artikel 41, vijfde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, artikel 164, derde lid, van de Invaliditeitswet en artikel 50, vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Organen als bedoeld in artikel 50, zesde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 67, zesde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen die belast wensen te worden met de betaalbaarstelling van door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen toegekende dan wel toe te kennen uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of betaalbaarstelling van uitkeringen waarop op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen recht bestaat, kunnen daartoe toestemming vragen aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

 

Art. 2.
Voor een vergunning als bedoeld in artikel 1 kunnen slechts in aanmerking komen:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.