Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2015   Wijziging Stb. 2014, 348 Stb. 2014, 348
01-01-2010   Wijziging Stb. 2009, 587 Stb. 2009, 581
29-12-2005 01-10-2004 Wijziging Stb. 2005, 712 Stb. 2005, 712
01-10-2004   Nieuwe regeling Stb. 2004, 463 Stb. 2004, 433

 

 

BESLUIT van 15 september 2004 tot vaststelling van het tijdstip van herbeoordeling, bedoeld in de artikelen 34, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 35, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 28, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en tot het uitzonderen van bepaalde groepen van personen van die herbeoordeling (Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 augustus 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/04/54594;
     Gelet op de artikelen 34, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 35, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 28, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en XIII, achtste lid, en XXIV, zevende lid, van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen;
     De Raad van State gehoord (advies van 25 augustus 2004, nr. W12.04.0405/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 september 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/04/62642;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Tijdstip van herbeoordeling
-1. Het tijdstip, bedoeld in de artikelen 34, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 35, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:28, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, waarop door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt bezien of er in verband met wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid gronden zijn voor herziening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt als volgt vastgesteld:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.