MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
- Besluit betaling periodieke bijdrage Ouderdomsfonds aan Zorgverzekeringsfonds
- Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2008
- Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2009
- Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2010
- Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2011
- Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2012
- Besluit gedifferentieerde premie WGA 2007
- Besluit gedifferentieerde premie WGA 2013
- Besluit gedifferentieerde premie Whk 2014
- Besluit gedifferentieerde premie Whk 2015
- Besluit gedifferentieerde premie Whk 2016
- Besluit gedifferentieerde premie Whk 2017
- Besluit gedifferentieerde premie Whk 2018
- Besluit gedifferentieerde premie Whk 2019
- Besluit gedifferentieerde premie Whk 2020
- Besluit langdurige zorg
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2007
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2008
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2009
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2010
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2011
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2012
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2013
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2014
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2015
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2016
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2017
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2018
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2019
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2020
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2006
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2008
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2009
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2010
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2011
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2012
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2013
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2014
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2015
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2016
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2017
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2019
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2020
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2007
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2008
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2009
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2010
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2011
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2012
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2013
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2014
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2015
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2016
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2017
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2018
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2019
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2020
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2008
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2009
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2010
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2012
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2015
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2017
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2018
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2019
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2020
- Besluit vaststelling sectorpremies 2008
- Besluit vaststelling sectorpremies 2009
- Besluit vaststelling sectorpremies 2010
- Besluit vaststelling sectorpremies 2011
- Besluit vaststelling sectorpremies 2012
- Besluit vaststelling sectorpremies 2013
- Besluit vaststelling sectorpremies 2014
- Besluit vaststelling sectorpremies 2015
- Besluit vaststelling sectorpremies 2016
- Besluit vaststelling sectorpremies 2017
- Besluit vaststelling sectorpremies 2018
- Besluit vaststelling sectorpremies 2019 en gemiddeld percentage 2019
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2006
- Besluit Wfsv
- Liquiditeitsregeling Centrale Sociale Verzekeringsfondsen
- Regeling financiering bijstand buitenland
- Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
- Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
- Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018
- Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2019
- Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2020
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2009
- Regeling vaststelling periode eigen risico dragen WGA-uitkeringen
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2007
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2008
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2009
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2010
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2011
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2012
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2013
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2014
- Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014
- Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2015
- Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016
- Regeling vaststelling premiepercentage Wlz
- Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2015
- Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2016
- Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2017
- Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2018
- Regeling Wfsv
- Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
- Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
- Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
- Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
- Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Vervallen nadere regelgeving:
- Besluit afschaffing Pemba WAO (vervallen)
- Besluit financiering uitvoeringsorganisatie bijzondere ziektekostenverzekering AWBZ (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2006 (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2007 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2006 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2006 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2006 (vervallen)
- Besluit vaststelling gewijzigde lastenplafonds sectorfondsen 2009 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2007 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2008 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2009 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2010 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2011 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2012 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2013 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2014 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2015 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2016 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2017 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2018 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2019 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2006 (vervallen)
- Besluit vaststelling premiepercentage wachtgeldfondsen (vervallen)
- Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen (vervallen)
- Besluit vaststelling sectorpremies 2007 (vervallen)
- Besluit vrijwillige verzekering AOW en Anw 2001 (vervallen)
- Besluit vrijwillige verzekering AWBZ (vervallen)
- Financieringsregeling Algemeen Kinderbijslagfonds 2005 (vervallen)
- Financieringsregeling hoofdstuk 7 Wet arbeid en zorg 2004 (vervallen)
- Financieringsregeling Toeslagenfonds en Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten (vervallen)
- Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren (vervallen)
- Regeling indicatiestelling no-riskpolis en premiekorting UWV (vervallen)
- Regeling rekening-courantverhouding sociale verzekeringen (vervallen)
- Regeling reservevorming Algemeen Werkloosheidsfonds 2002 (vervallen)
- Regeling reservevorming wachtgeldfondsen 2002 (vervallen)
- Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (vervallen)
- Besluit uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas 2008 (vervallen)
- Besluit uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas 2009 (vervallen)
- Besluit uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas 2010 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2006 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2007 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2008 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2010 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2011 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2012 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2013 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2014 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2015 (vervallen)
- Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie Besluit Wfsv 2007 (vervallen)
- Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie Besluit Wfsv 2008 (vervallen)
- Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie Besluit Wfsv 2009 (vervallen)
- Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie Besluit Wfsv 2010 (vervallen)
- Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie Besluit Wfsv 2011 (vervallen)
- Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie Besluit Wfsv 2012 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2006 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2007 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2008 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2009 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2010 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2011 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvang 2012 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvang 2013 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage in kosten heffingskortingen 2016 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage in kosten heffingskortingen 2017 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage in kosten heffingskortingen 2018 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage in kosten heffingskortingen 2019 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds 2007 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds 2018 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds 2019 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2008 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2009 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2010 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2011 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2012 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2013 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2014 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2015 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2016 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2017 (vervallen)
- Regeling verdeling premiekorting WAO (vervallen)
- Regeling vergoeding bijdragen Remigratiewet (vervallen)
- Regels UWV voor vermogensoverdracht na wijziging sectoraansluiting van werkgevers (vervallen)
- Regels voor vermogensoverdracht na wijziging sectoraansluiting van werkgevers (vervallen)
- Regels vrijwillige verzekering Wet WIA (vervallen)
- Regels vrijwillige WAO-verzekering 2006 (vervallen)
- Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2006 (vervallen)
- Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2006 (vervallen)
- Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (vervallen)
- Tijdelijke regeling loonkostensubsidies 2012 (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Coördinatiewet Sociale Verzekering (vervallen)
- Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
- Wet financiering volksverzekeringen (vervallen)
- Wet premieregime bij marginale arbeid (vervallen)

 

 

Inhoudsopgave Wfsv

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen artt. 1 - 2
Hoofdstuk 2 De financiering van de volksverzekeringen artt. 3 - 15
Afdeling 1x Inleidende bepalingen artt. 3 - 5
Afdeling 2x Premie van verzekerden artt. 6 - 13
§ 1x Premieplicht art. 6
§ 2x Maatstaf artt. 7 - 8
§ 3x Tarief en heffingskorting artt. 9 - 12
§ 4x Aanvullende regeling art. 13
Afdeling 3x Rijksbijdragen artt. 14 - 15
Hoofdstuk 3 De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen artt. 16 - 56
Afdeling 1x Inleidende bepalingen artt. 16 - 22
§ 1x Het loonbegrip artt. 16 - 19
§ 2x Inhouding en verbod van verhaal art. 20
§ 3x Uitzondering en uitbreiding premieplicht art. 21 - 21a
§ 4x Premiewijziging anders dan per 1 januari art. 22
Afdeling 2x Algemeen Werkloosheidsfonds artt. 23 - 28
§ 1x Premie ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds art. 23
§ 2x Uitzondering overheid art. 24
§ 3x Premieplicht art. 25
§ 4x Maatstaf art. 26
§ 5x Tarief artt. 27 - 28
Afdeling 3x Uitvoeringsfonds voor de overheid artt. 29 - 32
§ 2x Door overheid in te houden op het loon (vervallen) art. 32
Afdeling 4x Arbeidsongeschiktheidsfonds en Werkhervattingskas artt. 33 - 39
§ 1x Premies en rijksbijdragen ten gunste van de fondsen art. 33
§ 2x Premieplicht en quotumheffing werkgever art. 34
§ 3x Maatstaf art. 35
§ 4x Tarief artt. 36 - 38a
§ 4ax Quotumheffing artt. 38b - 38j
§ 5x Rijksbijdrage art. 39
Afdeling 5x Eigen risico dragen artt. 40 - 46
Afdeling 6x Premiekortingen en premievrijstelling (vervallen) artt. 47 - 55
§ 1x Bonussen in de vorm van premiekortingen (vervallen) artt. 47 - 50a
§ 2x Algemene bepalingen en nadere regels premiekorting (vervallen) artt. 50b - 50d
§ 3x Premievrijstelling bij marginale arbeid (vervallen) artt. 51 - 55
Afdeling 7x Dienstplichtigen (vervallen) art. 56
Hoofdstuk 4 De heffing en invordering van premies artt. 57 - 63
§ 1x Heffing artt. 57 - 59
§ 2x Invordering art. 60
§ 3x Schuldige nalatigheid premie volksverzekeringen artt. 61 - 62
§ 4x Aanvullende regeling art. 63
Hoofdstuk 5 Gemoedsbezwaarden artt. 64 - 67a
Hoofdstuk 6 De financiering van de vrijwillige sociale verzekeringen artt. 68 - 80
Afdeling 1x De financiering van de vrijwillige volksverzekeringen artt. 68 - 71
§ 1x Inleidende bepalingen artt. 68 - 69
§ 2x Heffing en inning art. 70
§ 3x Premieplicht en tarief art. 71
Afdeling 2x De financiering van de vrijwillige werknemersverzekeringen artt. 72 - 76
§ 1x Inleidende bepaling art. 72
§ 2x Heffing en inning art. 73
§ 3x Werkloosheidswet art. 74
§ 4x Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering art. 75
§ 5x Ziektewet art. 76
§ 6x Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen art. 76a
Afdeling 3x Aanvullende bepalingen artt. 77 - 80
Hoofdstuk 7 De fondsen artt. 81 - 122
Afdeling 1x Algemeen art. 81
Afdeling 2x Volksverzekeringen artt. 82 - 92
§ 1x Algemene Ouderdomswet en Algemene nabestaandenwet artt. 82 - 88
§ 2x Wet langdurige zorg artt. 89 - 92
Afdeling 3x Werknemersverzekeringen artt. 93 - 118a
§ 1x Algemeen Werkloosheidsfonds, Uitvoeringsfonds voor de overheid en sectorindeling artt. 93 - 111
§ 2x Arbeidsongeschiktheidsfonds, Arbeidsongeschiktheidskas en Werkhervattingskas artt. 112 - 118a
Afdeling 4x Geïntegreerd middelenbeheer artt. 119 - 122
Hoofdstuk 7a Overgangsbepalingen artt. 122a - 122q
Hoofdstuk 8 Slot- en strafbepalingen artt. 123 - 128
xxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 29 529.
Handelingen II 2003-2004, blz. 5665-5684, 5794-5804, 5906-5906, 5906-5907, 5907-5907.
Kamerstukken I 2003-2004, 2004-2005, 29 529 (A, B, C, D).
Handelingen I 2004-2005, blz. 459-471.

Geschiedenis:
Staatsblad 2004, 720Staatsblad 2004, 731Staatsblad 2005, 36 Staatsblad 2005, 382Staatsblad 2005, 525Staatsblad 2005, 573Staatsblad 2005, 683Staatsblad 2005, 710Staatsblad 2005, 708 Staatsblad 2005, 713Staatsblad 2006, 223Staatsblad 2006, 303 Staatsblad 2006, 415Staatsblad 2006, 559Staatsblad 2006, 605 Staatsblad 2006, 644Staatsblad 2006, 673Staatsblad 2006, 703Staatsblad 2006, 682 Staatsblad 2007, 376Staatsblad 2007, 551Staatsblad 2007, 557 Staatsblad 2007, 563Staatsblad 2007, 567Staatsblad 2008, 414Staatsblad 2008, 569 Staatsblad 2008, 590Staatsblad 2008, 598Staatsblad 2008, 600 Staatsblad 2009, 108Staatsblad 2009, 384 Staatsblad 2009, 265Staatsblad 2009, 390Staatsblad 2009, 282Staatsblad 2009, 287Staatsblad 2009, 318Staatsblad 2009, 580 Staatsblad 2009, 609Staatsblad 2009, 612 Staatsblad 2010, 296Staatsblad 2010, 840Staatsblad 2010, 838Staatsblad 2010, 867Staatsblad 2010, 871 Staatsblad 2011, 231Staatsblad 2011, 288Staatsblad 2011, 481Staatsblad 2011, 561 Staatsblad 2011, 575Staatsblad 2011, 596Staatsblad 2011, 618Staatsblad 2011, 642 Staatsblad 2011, 645Staatsblad 2011, 650Staatsblad 2011, 670Staatsblad 2012, 224 Staatsblad 2012, 323Staatsblad 2012, 327Staatsblad 2012, 361Staatsblad 2012, 657 Staatsblad 2012, 464Staatsblad 2012, 544 Staatsblad 2012, 669Staatsblad 2012, 675Staatsblad 2012, 682Staatsblad 2013, 236Staatsblad 2013, 316Staatsblad 2013, 498Staatsblad 2013, 565Staatsblad 2013, 583Staatsblad 2013, 578Staatsblad 2014, 167Staatsblad 2014, 259Staatsblad 2014, 216Staatsblad 2014, 270Staatsblad 2014, 504Staatsblad 2014, 494Staatsblad 2014, 565Staatsblad 2015, 28Staatsblad 2015, 154Staatsblad 2015, 376Staatsblad 2015, 464Staatsblad 2015, 542Staatsblad 2015, 547Staatsblad 2016, 173Staatsblad 2016, 221Staatsblad 2016, 471Staatsblad 2016, 444Staatsblad 2016, 519Staatsblad 2017, 99Staatsblad 2017, 484Staatsblad 2018, 38Staatsblad 2018, 234Staatsblad 2018, 247Staatsblad 2018, 356Staatsblad 2018, 424Staatsblad 2018, 451Staatsblad 2018, 489Staatsblad 2019, 219Staatsblad 2019, 440Staatsblad 2019, 483Staatsblad 2019, 510.

 

 

WET van 16 december 2004, Stb. 2005, 36, houdende regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen). Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 717); artikelen 122c en 122ca 9 december 2005 (Stb. 2005, 619).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter vermindering van administratieve en uitvoeringslasten en vereenvoudiging van regelgeving de heffing en invordering van de premies voor de werknemersverzekeringen te laten plaatsvinden door de rijksbelastingdienst tezamen met en op zoveel mogelijk gelijke wijze als die van de loonbelasting en de regeling daarvan en van hetgeen overigens de financiering van de werknemersverzekeringen betreft tezamen met de regeling van de financiering van de volksverzekeringen - onder intrekking van onder andere de Wet financiering volksverzekeringen - onder te brengen in één wet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. 1. Algemene begrippen (1.1)  [GeschiedenisMvTversie 16 december 2004Stb. 2005, 525Stb. 2005, 573Stb. 2006, 415Stb. 2009, 108 Stb. 2010, 867Stb. 2011, 481Stb. 2013, 316Stb. 2013, 578Stb. 2014, 494Stb. 2015, 154Stb. 2016, 221Stb. 2019, 219]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;
e. zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg;
f. Ouderdomsfonds: het Ouderdomsfonds, genoemd in artikel 82, eerste lid;
g. Nabestaandenfonds: het Nabestaandenfonds, genoemd in artikel 82, tweede lid;
h. vervallen;
i. Fonds langdurige zorg: het Fonds langdurige zorg, genoemd in artikel 89;
j. Algemeen Werkloosheidsfonds: het Algemeen Werkloosheidsfonds, genoemd in artikel 93;
k. vervallen;
l. Uitvoeringsfonds voor de overheid: het Uitvoeringsfonds voor de overheid, genoemd in artikel 106;
m. Arbeidsongeschiktheidsfonds: het Arbeidsongeschiktheidsfonds, genoemd in artikel 112;
n. vervallen;
o. werknemer: de werknemer in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
p. overheidswerknemer: de werknemer, bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Werkloosheidswet;
q. werkgever: de werkgever in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
r. overheidswerkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Werkloosheidswet;
s.burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;
sa. vervallen;
t. inspecteur of ontvanger: de functionaris van de rijksbelastingdienst die als zodanig bij regeling van Onze Minister van Financiën is aangewezen;
u. loontijdvak: het loontijdvak, bedoeld in artikel 25, eerste en vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964;
v. vervallen;
w. Werkhervattingskas: de Werkhervattingskas, genoemd in artikel 113a;
x. WGA-uitkering: de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in artikel 54 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
y. WGA-staartlastuitkering: de WGA-uitkering aan een verzekerde die op de eerste dag van de bij die uitkering in acht genomen wachttijd tot een eigenrisicodrager in dienstbetrekking stond dan wel arbeidsongeschikt is geworden nadat de dienstbetrekking met hem is beëindigd en artikel 46 van de Ziektewet van toepassing is, waarbij die dag is gelegen vóór de dag van ingang van het eigen risico dragen, met uitzondering van de uitkeringen, bedoeld in artikel 117b, derde lid, onderdeel h;
z. staartlastenvermogen: het staartlastenvermogen, genoemd in artikel 113a.

 

Art. 2. Sociale verzekeringen (1.2)  [Geschiedenisversie 16 december 2004 Stb. 2005, 525Stb. 2005, 573Stb. 2014, 494]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. volksverzekeringen: de verplichte verzekeringen op grond van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet en de Wet langdurige zorg;
b. vrijwillige volksverzekeringen: de vrijwillige verzekeringen op grond van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet;
c. werknemersverzekeringen: de verplichte verzekeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
d. vrijwillige werknemersverzekeringen: de vrijwillige verzekeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

 

HOOFDSTUK  2

De financiering van de volksverzekeringen

 

AFDELING  1

Inleidende bepalingen

 

Art. 3. Premieheffing en rijksbijdragen (2.1.1)  [GeschiedenisMvT + bisversie 16 december 2004Stb. 2014, 504]
De financiële middelen tot dekking van de uitgaven ten laste van de fondsen voor de volksverzekeringen worden verkregen door het heffen van premie en door bijdragen van het Rijk.

 

Art. 4. Algemene begrippen (2.1.2)  [GeschiedenisMvTversie 16 december 2004Stb. 2014, 494Stb. 2015, 464]
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en afdeling 2 van hoofdstuk 7 wordt verstaan onder:
a. algemene ouderdomsverzekering: de verzekering, bedoeld in hoofdstuk II van de Algemene Ouderdomswet;
b. nabestaandenverzekering: de verzekering, bedoeld in hoofdstuk 2 van de Algemene nabestaandenwet;
c. verzekering langdurige zorg: de verzekering, bedoeld in hoofdstuk 2 van de Wet langdurige zorg.

 

Art. 5. Vervallen. (2.1.3)  [GeschiedenisMvTversie 16 december 2004Stb. 2005, 525Stb. 2014, 494]

 

 

AFDELING  2

Premie van verzekerden

 

§ 1.  Premieplicht

 

Art. 6. Premieplicht (2.2.1.1)  [GeschiedenisMvTversie 16 december 2004]
-1. Premieplichtig voor de volksverzekeringen is de verzekerde

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.