Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet financiering sociale verzekeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  FINANCIERING  BIJSTAND  BUITENLAND
 
 

23 december 2008, Stcrt. 2009, 4
Inwerkingtreding: 1 januari 2009
(T.a.v. art. 121a Wfsv)

 

 

 

 
REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23  december 2008, nr. W&B/BP&C/08/36054, houdende regels voor de financiering van de verlening van bijstand in het buitenland (Regeling financiering bijstand buitenland)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 121a van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. minister: minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Wwb: Wet werk en bijstand;
c. SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. valutadag: de op de rekening-courantafschriften aangegeven dag van betaling;
e. bijstandskosten: de kosten van bijstand die verleend wordt op grond van artikel 78h van de Wwb;
f. uitvoeringskosten: de kosten verbonden aan de uitvoering van de verlening van bijstand op grond van artikel 78h van de Wwb.

 

Art. 2. Raming baten en lasten
Vr 1 oktober

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wfsv | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x