Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
26-02-2013 01-01-2013 Nieuwe regeling Stcrt. 2013, 4639 Stcrt. 2013, 4639

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 februari 2013, kenmerk Z-3152334, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2013

     De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2013 vastgesteld op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.