Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
18-12-2013   Nieuwe regeling Stcrt. 2013, 35043 Stcrt. 2013, 35043

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2013, kenmerk Z-178390-114503, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2014

     De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2014 vastgesteld op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.