Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2019 01-01-2018
art. 8
Nieuwe regeling Stcrt. 2018, 64901 Stcrt. 2018, 64901

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 november 2018, nr. 2018-0000172048, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2019

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 17, eerste lid, 18, eerste en tweede lid, 27, 31, 36 en 95, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en 1.10, derde lid, van de Wet kinderopvang;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering
Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2019 17,90%.

 

Art. 2. Premiepercentage nabestaandenverzekering
Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2019 0,10%.

 

Art. 3. Maximumpremieloon
Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerste zin, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt voor het jaar 2019

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.