Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2015   Nieuwe regeling Stcrt. 2014, 24873 Stcrt. 2014, 24873

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2015 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende algemeen geldende parameters vastgesteld:
Gemiddelde premieplichtig loon:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.