Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2019   Nieuwe regeling Stcrt. 2018, 48450 Stcrt. 2018, 48450

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 2.10, tweede lid, van het Besluit Wfsv;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2019 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende algemeen geldende parameters vastgesteld:
Gemiddelde premieplichtig loon:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.