Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2018   Nieuwe regeling Stcrt. 2017, 68744 Stcrt. 2017, 68744

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 76, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet wordt voor het kalenderjaar 2018 vastgesteld op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.