Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Nieuwe regeling Stcrt. 2019, 64821 Stcrt. 2019, 64821

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

    Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt voor het kalenderjaar 2020 vastgesteld op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.