Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet financiering sociale verzekeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  GEWIJZIGDE  VASTSTELLING  LASTENPLAFONDS  SECTORFONDSEN  2009
 
 

3 november 2009, Stcrt. 2009, 17975
Inwerkingtreding: 26 november 2009
(T.a.v. art. 105:1 Wfsv)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De percentages voor de maxima van de lasten die in een boekjaar ten laste van de sectorfondsen komen, bedoeld in artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2009 vervangen door de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

 

Art. 2.
Het Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2009 wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

1. Goedkeuring is verleend bij Besluit van 17 november 2009, Stcrt. 2009, 17975, red.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling gewijzigde lastenplafonds sectorfondsen 2009.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 3 november 2009.
Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

BIJLAGE  1

Lastenplafonds sectorfondsen 2009

 

Sector: lastenplafond (in %)

1. Agrarisch bedrijf: 1,87
2. Tabakverwerkende industrie: 1,00
3. Bouwbedrijf: 1,11
4. Baggerbedrijf: 0,39
5. Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie: 1,61
6. Timmerindustrie: 0,92
7. Meubel- en orgelbouwindustrie: 1,91

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wfsv | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x