Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 98, tweede lid, Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wfsv: Wet financiering sociale verzekeringen;
b. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. sector: een deel van het bedrijfs- en beroepsleven als bedoeld in artikel 95, eerste lid, van de Wfsv;
d. het premieplichtig loonbedrag: het deel van het loon waarover de premies, bedoeld in artikel 23 van de Wfsv, verschuldigd zijn;
e. onder groep van werkgevers wordt verstaan: ¹ een groep van werkgevers die binnen hetzelfde kalenderjaar overgaan van éénzelfde oude sector naar éénzelfde nieuwe sector. Een groep van werkgevers kan in voorkomende gevallen uit één werkgever bestaan;
f. oude sector: de sector waarbij de groep van werkgevers was aangesloten vóór de sectorovergang;
g. nieuwe sector: de sector waarbij de groep van werkgevers is aangesloten na de sectorovergang.

1. Volgens de redactie dient "onder groep van werkgevers wordt verstaan" te worden vervangen door: groep van werkgevers.

 

Art. 2.
-1. Overdracht van vermogen als bedoeld in

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.