Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet financiering volksverzekeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2005

 

REGELING  PREMIEBETALING  BIJ  SCHULDIGE  NALATIGHEID

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2006
(art. 48:1 IWfsv)

 
 

7 februari 1994, Stcrt. 1994, 32
Inwerkingtreding: 17 februari 1994
(T.a.v. art. 18:7 Wfv)

 

 

 

 
     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van FinanciŽn;
     Gelet op artikel 18, zesde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen;

     Besluiten:

 

 

Art. 1.
Voor de vaststelling van de periode of de perioden waarover de premieplichtige ingevolge artikel 18, zesde lid Ļ, van de Wet financiering volksverzekeringen alsnog geacht wordt niet schuldig nalatig te zijn geweest in de premiebetaling, wordt een betaling zoals bedoeld in het vierde lid van dat artikel, voor zover deze wordt toegerekend aan de ingevolge de Algemene Ouderdomswet verschuldigde premie, geacht in de eerste plaats betrekking te hebben op het oudste tijdvak of de oudste tijdvakken waarover de termijn van vijf jaar, bedoeld in eerder genoemd vierde lid, nog niet is verstreken.
 
1. Volgens de redactie dient "zesde lid" te worden vervangen door: vijfde lid.

 

Art. 2.
Het Besluit van 13 september 1989, nr. SVT/89/4890, Stcrt. 1989, 185, van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van FinanciŽn wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 24 november 1993.

 

 

's-Gravenhage, 7 februari 1994.
De Staatssecretaris voornoemd,
J. Wallage.

's-Gravenhage, 7 februari 1994.
De Staatssecretaris voornoemd,
M.J.J. van Amelsvoort.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wfv | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x