Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2017   Wijziging Stcrt. 2016, 54759 Stcrt. 2016, 54759
01-01-2007   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 161 Stcrt. 2006, 161
23-08-2006   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 161 Stcrt. 2006, 161

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2006, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/2006/70180, tot vaststelling van de periode van eigen risico dragen, bedoeld in artikel 82, eerste lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, en de termijn van overlegging van de schriftelijke garantie, bedoeld in artikel 40, dertiende lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Regeling vaststelling periode eigen risico dragen WGA-uitkeringen)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 82, tweede lid,ยน van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en artikel 40, dertiende lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

1. Volgens de redactie dient "artikel 82, tweede lid" te worden vervangen door: artikel 82, eerste lid, onderdeel b.

     Besluit:

 

 

Art. 1. Periode eigen risico dragen
Ten aanzien van uitkeringen waarvan het recht is ontstaan op of na

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.