Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  VASTSTELLING  PERIODE  EIGEN  RISICO  DRAGEN  WGA-UITKERINGEN
 
 

17 augustus 2006, Stcrt. 2006, 161
Inwerkingtreding: 23 augustus 2006
(T.a.v. artt. 82:1 Wet WIA en 40:13 Wfsv)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2006, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/2006/70180, tot vaststelling van de periode van eigen risico dragen, bedoeld in artikel 82, eerste lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, en de termijn van overlegging van de schriftelijke garantie, bedoeld in artikel 40, dertiende lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Regeling vaststelling periode eigen risico dragen WGA-uitkeringen)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 82, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en artikel 40, dertiende lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

1. Volgens de redactie dient "artikel 82, tweede lid" te worden vervangen door: artikel 82, eerste lid, onderdeel b.

     Besluit:

 

 

Art. 1. Periode eigen risico dragen
Ten aanzien van uitkeringen waarvan het recht is ontstaan op of na

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x