Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGEL  INTERMEDIAIRE  ACTIVITEITEN
 
 

18 juli 2006, Stcrt. 2006, 147
Inwerkingtreding: 3 augustus 2006
(T.a.v. artt. 34 en 35 Wet WIA, 65e WAO, 2.17 IWIA, 67c WAZ, 2:22, 2:23 en 3:64 Wet Wajong, 52d ZW en 7, 14 en 19 Rb)

 

 

 

 
18 juli 2006

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 34 en 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 52d van de Ziektewet, artikel 65e van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67c van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 59b van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 2.17 van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de artikelen 7, 14 en 19 van het Re´ntegratiebesluit;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Afbakening voorziening
Een voorziening voor intermediaire activiteiten wordt slechts verleend indien die activiteiten:
a. gericht zijn op de vervanging of ondersteuning van een door ziekte of gebrek geheel of gedeeltelijk ontbrekende auditieve, visuele of motorische lichaamsfunctie;
b. bestaan uit door een persoon te verrichten diensten; en
c. niet behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden van die persoon.

 

Art. 2. Kosten voor bemiddeling
Kosten voor de bemiddeling bij het vinden van een persoon die de diensten zal gaan verrichten, worden slechts vergoed, indien:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x