Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  UWV  PILOT  PARTICIPATIEBUDGET
 
 

20 november 2007, Stcrt. 2008, 36
Inwerkingtreding: 22 februari 2008
(T.a.v. artikel 35 Wet WIA)

 

 

 

 
20 november 2007

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikel 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. netto persoonsgebonden budget: een subsidie als bedoeld in artikel 2.6.1, onderdeel f, van de Regeling subsidies AWBZ;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. werkvoorziening: een voorziening als bedoeld in artikel 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
d. zorgkantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

 

Art. 2. Personen die in aanmerking komen voor subsidie
UWV kan op aanvraag in plaats van een werkvoorziening subsidie verlenen aan de persoon:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x