Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

REGELING van 19 juni 2009, Stcrt. 2009, 9838 (Invoeringsregeling WIJ) (eenmalige aanpassing bedragen WIJ per 1 oktober 2009) (wijzigt artt. 26, 27, 28, 29, 30 en 36 WIJ)

WET van 1 juli 2009, Stb. 2009, 282, houdende bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

BESLUIT van 1 juli 2009, Stb. 2009, 283, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet investeren in jongeren

BEKENDMAKING van 23 december 2008, Stcrt. 2009, 20154, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet investeren in jongeren, per 1 januari 2010 (wijzigt artt. 26, 27, 28 (2x), 29 (2x) en 30 WIJ)

WET van 29 april 2010, Stb. 2010, 228, tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (wijzigt artt. 2a, 4, 5, 7 (2x), 13, 19, 24, 28, 31, 36, 37, 38, 39a, 42, 42a, 43, 47 (2x), 54, 55, 56, 58 en 86 WIJ)

BEKENDMAKING van 15 juni 2010, Stcrt. 2010, 9680, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet investeren in jongeren, per 1 juli 2010 (wijzigt artt. 26, 27, 28 (2x), 29 en 30 WIJ)

REGELING van 2 juli 2010, Stcrt. 2010, 10706, tot eenmalige aanpassing van normen in de Wet investeren in jongeren per 1 juli 2010 (wijzigt art. 28 WIJ)

WET van 13 december 2010, Stb. 2010, 840, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011) (wijzigt artt. 49 en 50 WIJ)

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 838, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011) (wijzigt artt. 1, 4, 23, 42, 49, 50, 56a en 86a WIJ)

BEKENDMAKING van 16 december 2010, Stcrt. 2010, 21335, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet investeren in jongeren, per 1 januari 2011 (wijzigt artt. 26, 27, 28 (2x), 29 (2x) en 30 WIJ)

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 288, tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) (wijzigt artt. 8, 9, 34, 36 en 47 WIJ)

BEKENDMAKING van 10 juni 2011, Stcrt. 2011, 10918, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet investeren in jongeren, per 1 juli 2011 (wijzigt artt. 26, 27, 28 (2x), 29 en 30 WIJ)

WET van 6 juli 2011, Stb. 2011, 442, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen) (wijzigt artt. 89 en 90 WIJ)

WET van 15 december 2011, Stb. 2011, 647, houdende geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot één keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet (wijzigt art. 9 (3x) WIJ)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 645, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (wijzigt artt. 39a, 42, 50, 56 en 56a WIJ)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 650, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (trekt de WIJ in)