Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet inburgering nieuwkomers
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2006

 

REGELING  VASTSTELLING  MODELFORMULIER  AANMELDING  VOOR  INBURGERINGSONDERZOEK

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2007
(art. 72 Wi)

 
 

10 september 1998, Stcrt. 1998, 185
Inwerkingtreding: 30 september 1998
(T.a.v. art. 2:1 Win)

 

 

 

 
10 september 1998/nr. CIM98/1497
Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden

     De Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid;
     Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet inburgering nieuwkomers;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het model van het aanmeldingsformulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet inburgering nieuwkomers, luidt als in de bijlage van deze regeling is aangegeven.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inburgering nieuwkomers in werking treedt.

 

 

's-Gravenhage, 10 september 1998.
De Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid,
R.H.L.M. van Boxtel
.

 

 

 

BIJLAGE

Formulier voor aanmelding inburgeringsonderzoek

 

   

 

 

Aanmelding
inburgeringsonderzoek

 

 

Deel 1. Persoonsgegevens


Achternaam: …....... Voorletters: ..........
Adres: ..........
Postcode: .......... Woonplaats: ..........
Tel.nr.: ..........
Geboortedatum: .......... Geslacht: man/vrouw
Nationaliteit: ..........
Verblijfsdocument:
0 B-document
0 D-document
0 anders, namelijk: ..........

 

Deel 2. Aanmelding voor het inburgeringsonderzoek


Ik meld mij hierbij aan voor het inburgeringsonderzoek.

 
Plaats: .......... Datum: ..........

Handtekening: ..........

 

 

 

 

   
xxxx xxxx   xxxx xxxx

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Win | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x