Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Intrekking Stb. 2006, 625 Stb. 2006, 645
30-09-1998   Nieuwe regeling Stcrt. 1998, 185 Stb. 1998, 533

 

 

10 september 1998/nr. CIM98/1497
Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden

     De Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid;
     Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet inburgering nieuwkomers;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het model van het aanmeldingsformulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet inburgering nieuwkomers, luidt als in de bijlage van deze regeling is aangegeven.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inburgering nieuwkomers in werking treedt.

 

 

's-Gravenhage, 10 september 1998.
De Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid,
R.H.L.M. van Boxtel
.

 

 

 

BIJLAGE

Formulier voor aanmelding inburgeringsonderzoek

 

 

 

 

Aanmelding
inburgeringsonderzoek

 

 

Deel 1. Persoonsgegevens


Achternaam: …....... Voorletters: ..........
Adres: ..........
Postcode: .......... Woonplaats: ..........
Tel.nr.: ..........
Geboortedatum: .......... Geslacht: man/vrouw
Nationaliteit: ..........
Verblijfsdocument:
0 B-document
0 D-document
0 anders, namelijk: ..........

 

Deel 2. Aanmelding voor het inburgeringsonderzoek


Ik meld mij hierbij aan voor het inburgeringsonderzoek.

 
Plaats: .......... Datum: ..........

Handtekening: ..........