Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

WET van 21 april 2011, Stb. 2011, 231, houdende introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen)

BESLUIT van 24 mei 2011, Stb. 2011, 259, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (t.a.v. art. 20 Wmkob)