Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  BEKOSTIGING  KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING  OUDERE  BELASTINGPLICHTIGEN
 
 
18 mei 2011, Stcrt. 2011, 9158
Inwerkingtreding: 1 juni 2011
(T.a.v. art. 13:4 Wmkob)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 mei 2011, nr. IVV/BBO/2011/7912, tot het stellen van regels voor de bekostiging van de koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Regeling bekostiging koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van FinanciŽn;
     Gelet op artikel 13, vierde lid, van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
Onder KOB wordt verstaan: het bedrag van de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3 van de van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen.

 

Art. 2. Raming baten en lasten
Vůůr 1 oktober van elk jaar verstrekt de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wmkob | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x