Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet sociale werkvoorziening
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  UITVOERING  SOCIALE  WERKVOORZIENING  EN  BEGELEID  WERKEN  2008
 
 

18 december 2007, Stcrt. 2004, 249
Inwerkingtreding: 1 januari 2008
(T.a.v. artt. 8:4 en 14:2 Wsw en 3:3, 8:6, 16:1, 16:6 en 18:2c Buswbw)

 

 

 

 
REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 18 december 2007, nr. AM/ SAM/07/41474, tot vaststelling van regels betreffende de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2008)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 8, vierde lid en 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening en de artikelen 3, derde lid, 8, zesde lid, 16, eerste en zesde lid, en 18, tweede lid, onderdeel c, van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken;

     Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  1

Inleidende bepalingen

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
- de wet: de Wet sociale werkvoorziening;
- het besluit: het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken;
- de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

HOOFDSTUK  2

Indicatie en herindicatie

 

Art. 2. Inschakeling deskundigen bij het onderzoek
-1. Bij het onderzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit, wordt zo nodig een arbeidsdeskundige, een arts of een psycholoog betrokken.
-2. Bij het onderzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit, vindt multidisciplinair overleg plaats met een team van deskundigen bestaande uit een arbeidsdeskundige, een arts en een psycholoog, indien:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wsw | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x