Kamerstukken II 2002-2003, 28 960

Invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r4 NOTA  VAN  VERBETERING

 

 

Ontvangen 30 juni 2003

 

     In het voorstel van wet (stuk nr. 2 herdruk) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I.
In artikel 23, onderdeel I [I], wordt in artikel 34, eerste lid, onderdeel b, na "zelfstandige" een komma ingevoegd.
II.
In artikel 24, onderdeel C [C], wordt aan het slot van het eerste onderdeel een punt toegevoegd.
III.
In artikel 24, onderdeel H [H], wordt boven "Artikel 34 wordt vervangen door:" de onderdeelaanduiding "I." geplaatst.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.