Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

KAMERSTUKKEN

 

INVOERINGSWET  WET  WERK  EN  BIJSTAND

 
AMENDEMENTEN  EN  MOTIES

 

 

 

 
Kamerstukken II 2002-2003, 28 960

Invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand)


Samenstelling van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
Leden: Noorman-den Uyl (PvdA), Bakker (D66), Rouvoet (CU), De Vries (VVD), De Wit (SP), Van Gent (GL), Verburg (CDA), Hamer (PvdA), voorzitter, Bussemaker (PvdA), Vendrik (GL), Mosterd (CDA), Smits (PvdA), Örgü (VVD), Weekers (VVD), Rambocus (CDA), De Ruiter (SP), Ferrier (CDA), ondervoorzitter, Van Loon-Koomen (CDA), Bruls (CDA), Varela (LPF), Eski (CDA), Aptroot (VVD), Smeets (PvdA), Douma (PvdA), Stuurman (PvdA), Kraneveldt (LPF) en Hirsi Ali (VVD).
Plaatsvervangende leden: Depla (PvdA), Dittrich (D66), Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Kant (SP), Halsema (GL), Smilde (CDA), Verbeet (PvdA), Timmer (PvdA), Tonkens (GL), Omtzigt (CDA), Adelmund (PvdA), Van Miltenburg (VVD), Visser (VVD), Algra (CDA), Lazrak (SP), Vietsch (CDA), Van Dijk (CDA), Hessels (CDA), Hermans (LPF), Van Oerle-van der Horst (CDA), Wilders (VVD), Van Dijken (PvdA), Blom (PvdA), Kalsbeek (PvdA), Eerdmans (LPF) en Schippers (VVD).

 

 

Nr.r8 AMENDEMENT  VAN  HET  LID  NOORMAN - DEN  UYL

 

Ontvangen 14 augustus 2003

 

     De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3 [3] wordt voor de tekst de aanduiding "-1." geplaatst en wordt een lid toegevoegd, luidende:
-2. De gemeenteraad brengt de verordening, bedoeld in het eerste lid, binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand in overeenstemming met paragraaf 3.3 [3.3] van die wet.

 

Toelichting


     Dit amendement is een uitvloeisel van het amendement 28 870, nr. 20.


Noorman-den Uyl

 

 

 

Nr.r9 AMENDEMENT  VAN  HET  LID  NOORMAN - DEN  UYL

 

Ontvangen 25 augustus 2003

 

     De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 10 [10], tweede lid, wordt vervangen door:
-2. Colleges kunnen ook na de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand bijzondere bijstand in de vorm van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering verstrekken.

 

Toelichting


     Met dit amendement wordt het de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | kamerstukken | IWwb | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x