Kamerstukken II 2002-2003, 28 960

Invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r10 TWEEDE  NOTA  VAN  WIJZIGING

 

 

Ontvangen 26 augustus 2003

 

     Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A.
In artikel 22 [22] wordt "is verantwoordelijk voor het toezicht op" vervangen door: houdt toezicht op.
B.
Artikel 23 [23] wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel I [I] wordt artikel 34 als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid vervalt "en het tweede lid,".
2. Het vijfde lid komt te luiden:
-5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het tweede tot en met het vierde lid, waarbij kan worden bepaald dat een deel van de werkzaamheden, bedoeld in het derde lid, niet door derden hoeft te worden verricht.
b. In onderdeel K [K] wordt in artikel 36, eerste lid, "en de naar het oordeel" vervangen door: en op de naar het oordeel.
c. Onderdeel S [S] komt te luiden:
S.
In artikel 45, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.