Kamerstukken II 2002-2003, 28 960

Invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r13 DERDE  NOTA  VAN  WIJZIGING

 

 

Ontvangen 1 september 2003

 

     Artikel 25 [25] van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel A [A] komt te luiden:
A.
Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt de zinsnede "bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling 3, paragraaf 1 en 2 van de Algemene bijstandswet" vervangen door: bedoeld in paragraaf 3.4 [3.4] van de Wet werk en bijstand.
2. In onderdeel b wordt de zinsnede "bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling 3, paragraaf 1 en 3 van de Algemene bijstandswet" vervangen door: bedoeld in paragraaf 3.4 [3.4] van de Wet werk en bijstand.
b. Onderdeel F [F] komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.