Kamerstukken II 2002-2003, 28 870

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r6 BRIEF  VAN  DE  STAATSSECRETARIS  VAN  SOCIALE  ZAKEN  EN  WERKGELEGENHEID

 

 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 juni 2003

 

     Conform het verzoek van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid doe ik u hierbij toekomen een transponeringstabel van de Abw, de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz, de Wiw en het Besluit in- en doorstroombanen naar het wetsvoorstel Wet werk en bijstand.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
M. Rutte

 

 

 

Transponeringstabel wetsvoorstel Wet werk en bijstand*

 

Algemene bijstandswet Wetsvoorstel Wet werk en bijstand
1 1 [1]
2 2 [2]
3 3 [3]
4 4 [4]
5, eerste lid** ---
5, tweede lid 3 [3]

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.