blz. 1  

Kamerstukken II 2002-2003, 28 870

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r90 BRIEF  VAN  DE  STAATSSECRETARIS  VAN  SOCIALE  ZAKEN  EN  WERKGELEGENHEID

 

 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 augustus 2003

 

     De vaste kamercommissie van SZW heeft in de extra procedurevergadering d.d. 19 augustus jl. de onderstaande vragen gesteld met het verzoek aan het kabinet om vóór 23 augustus de antwoorden te verstrekken:
1. overzicht van budgetten per gemeente over 2002 (25% budget en 75% werkelijke kosten);
2. overzicht van budgetten per gemeente over 2003 (25% budget en raming van 75% uitgaven);
3. overzicht prognose voor 2004, 2005, 2006 en 2007;
4. actualisatie van de simulaties voor de jaren 2004 tot en met 2007 zoals deze zijn opgenomen in bijlage 1 van de brief van minister De Geus aan de formateurs van 6 maart 2003 (kenmerk BSG/2003/20225).

     In de bijlage bij deze brief wordt nader ingegaan op de gestelde vragen.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
M. Rutte

 

 

 blz. 2  

BIJLAGE

 

     De vaste kamercommissie van SZW heeft in de extra procedurevergadering d.d. 19 augustus jl. de onderstaande vragen gesteld met het verzoek aan het kabinet om vóór 23 augustus de antwoorden te verstrekken:
1. overzicht van budgetten per gemeente over 2002 (25% budget en 75% werkelijke kosten);
2. overzicht van budgetten per gemeente over 2003 (25% budget en raming van 75% uitgaven);
3. overzicht prognose voor 2004, 2005, 2006 en 2007;
4. actualisatie van de simulaties voor de jaren 2004 t/m 2007 zoals deze zijn opgenomen in bijlage 1 van de brief van minister De Geus aan de formateurs van 6 maart 2003 (kenmerk BSG/2003/20225).

     In de nota naar aanleiding van het verslag zijn de volgende tabellen opgenomen:
Appendix A: Tabel met vergelijking werkelijke bijstandsuitgaven 2001 (exclusief bijstand 65-plussers) en fictieve 100% objectieve budgetten 2001.
Appendix B: Tabel met vergelijking WFA-budgetten 2002, WFA-budgetten 2003 en Wwb-budgetten 2004. WFA betreft 25%-budgetten; Wwb betreft 100%-budgetten.
Appendix C: Tabel met vergelijking uitgaven WFA 2001, 25% van de werkelijke uitgaven WFA 2001 en 25%-budgetten WFA 2001.

     Ad 1. Het overzicht van de feitelijke 25%-WFA-budgetten 2002 is opgenomen in de eerste kolom van appendix B van de nota naar aanleiding van het verslag.
     Een overzicht van werkelijke kosten 2002 kan niet worden verstrekt. De gevraagde gegevens vormen een onderdeel van het uitvoeringverslag over het uitvoeringsjaar 2002. Deadline voor aanleveren van het uitvoeringsverslag is vastgelegd op 20 september 2003.

     Ad 2. Het overzicht van de feitelijke 25%-WFA-budgetten 2003 is opgenomen in de tweede kolom van appendix B van de nota naar aanleiding van het verslag.
     Een raming van de feitelijke uitgaven per gemeente (75%) is niet beschikbaar aangezien het departement geen ramingen opstelt van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.