blz. 1  

Kamerstukken II 2003-2004, 28 870

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r94 BRIEF  VAN  DE  STAATSSECRETARIS  VAN  SOCIALE  ZAKEN  EN  WERKGELEGENHEID

 

 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 23 september 2003

 

     Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Wet werk en bijstand is onder meer de motie Bruls/Bakker over verruiming van de meeneemregeling aangenomen (28 870, nr. 82). Volgens deze motie zou moeten worden toegestaan dat de gemeente een budgetoverschot op de re├»ntegratiemiddelen tot maximaal 25% van het toegekende budget nog voor een periode van drie jaar kan besteden.

     Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer heb ik reeds aangegeven dat ik de gedachte achter de motie onderschrijf, maar dat ik bezwaar heb bij de concrete invulling vanwege de administratieve lasten die dit oplevert, zowel voor gemeenten als voor het Rijk. Een meeneemregeling zoals beschreven in de motie heeft immers tot gevolg dat de gemeente voor elk meeneembedrag zal moeten bijhouden in welke mate dit is ingezet ter dekking van gemaakte kosten. Ik heb de kamerleden een eenvoudiger alternatief voorgesteld bij mijn brief van 29 augustus 2003 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 870, nr. 86).

     Nu de Tweede Kamer de betreffende motie heeft

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.