blz. 1  

Kamerstukken I 2003-2004, 28 870

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

 

 

xCx BRIEF  VAN  DE  STAATSSECRETARIS  VAN  SOCIALE  ZAKEN  EN  WERKGELEGENHEID

 

 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 23 september 2003

 

     Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Wet werk en bijstand is onder meer de motie Bruls/Bakker over verruiming van de meeneemregeling aangenomen (28 870, nr. 82). Volgens deze motie zou moeten worden toegestaan dat de gemeente een budgetoverschot op de re├»ntegratiemiddelen tot maximaal 25% van het toegekende budget nog voor een periode van drie jaar kan besteden. Deze meeneemregeling wordt vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur. Voor deze meeneemregeling is in de Wwb een voorhangprocedure voorzien als gevolg van een tijdens de parlementaire behandeling overgenomen amendement van de heer Bruls op stuk nummer 33.

     Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer heb ik reeds aangegeven dat ik de gedachte achter de motie onderschrijf, maar dat ik bezwaar heb bij de concrete invulling vanwege de administratieve lasten die dit oplevert, zowel

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.