Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en bijstand
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  SVB  BELEIDSREGELS  WWB  2012
 
 

18 februari 2013, Stcrt. 2013, 4772
Inwerkingtreding: 1 maart 2013
(T.a.v. artt. 34:1d Wet SUWI en 47a:1 Wwb)

 

 

 

 
Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 18 februari 2013, houdende de bekendmaking van de beleidsregels Wet werk en bijstand 2012 (Besluit SVB beleidsregels Wwb 2012)


     De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank;
     Gelet op artikel 34, eerste lid, onderdeel d, Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 47a, eerste lid, Wet werk en bijstand

     Besluit:


Art. 1.
Bij de uitvoering van artikel 47a van de Wet werk en bijstand past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit. Art. 2.
Het Besluit SVB beleidsregels Wwb 2010 (Stcrt. 2009, 19411) wordt ingetrokken.Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit SVB beleidsregels Wwb 2012.


     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank en kan worden ingezien via het internet op www.svb.nl.Amstelveen, 18 februari 2013.
De voorzitter van de Raad van bestuur SVB,
N.A, Vermeulen, MBA
.

 

 

 

TOELICHTING
[18 februari 2013]

 

     Met ingang van 1 januari 2010 is in artikel 47a van de Wet werk en bijstand (Wwb) bepaald dat de SVB tot taak heeft het verlenen van algemene bijstand in de vorm van een aanvullende inkomensvoorziening ouderen aan personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en hun gezinsleden. De SVB heeft voor deze personen dezelfde bevoegdheden als die de gemeenten tot 1 januari 2010 uitoefenden bij de uitvoering van de Wwb voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Het gaat hierbij onder meer om de bevoegdheid tot terugvordering, tot afstemming van de bijstand op de omstandigheden, mogelijkheden en de middelen van de belanghebbende, tot afstemming van de bijstand door middel van verlagingen bij het niet nakomen van verplichtingen, tot het verlenen van een geldlening bij een zelfbewoonde eigen woning en tot het opleggen van verplichtingen die strekken tot het verminderen of

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x