Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen kunstenaars
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 30 april 2010

 

BESCHIKKING  AANWIJZING  ADVISERENDE  INSTELLING  UITVOERING  WWIK

Vervallen
m.i.v. 1 mei 2010
(art. 2 BaaiuW10)

 
 

17 december 2004, Stcrt. 2004, 250
Inwerkingtreding: 1 januari 2005
(T.a.v. art. 35:1 Wwik)

 

 

 

 
BESCHIKKING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2004, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/04/84801b, houdende aanwijzing van de adviserende instelling in het kader van de uitvoering van de Wet werk en inkomen kunstenaars

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 35, eerste lid, van de Wet werk en inkomen kunstenaars;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De Stichting Kunstenaars & CO te Amsterdam Ļ wordt aangewezen als instelling die tot taak heeft het college in het kader van de uitvoering van de Wet werk en inkomen kunstenaars van advies te dienen of:
a. de aanvraag is ingediend door een kunstenaar en of aan de eisen, bedoeld in de artikel 8, onderdeel b en c, van de Wet werk en inkomen kunstenaars, is voldaan;
b. de uitkering moet worden beŽindigd om de reden, bedoeld in artikel 11, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet werk en inkomen kunstenaars;
c. het aanbieden van een voorziening als bedoeld in artikel 21 van de Wet werk en inkomen kunstenaars noodzakelijk is;
d. verblijf in het buitenland als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Wet werk en inkomen kunstenaars noodzakelijk is in verband met de beroepsuitoefening als kunstenaar.

1. Stichting Kunstenaars & CO, Nieuwe Herengracht 119, postbus 2617, 1000 CP Amsterdam, 0900-5352599 (Ä|0,10 pm), www.kunstenaarsenco.nl, red.

 

Art. 2.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 

 

     Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 17 december 2004.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.A.L. van Hoof
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wwik | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x