Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-1997   Nieuwe regeling Stcrt. 1996, 247 Stcrt. 1996, 247

 

 

17 december 1996/nr. SV/AVF/96/4987
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Ziektewet, artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Voor de toepassing van artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Ziektewet, artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Werkloosheidswet wordt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.