Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-07-2015   Nieuwe regeling Stcrt. 2015, 17652 Stcrt. 2015, 17652

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2015, 2015-0000157588, tot aanwijzing van volledige kalendermaanden en werkdagen in de Werkloosheidswet

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 1b, derde lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

 

 

Art. 1. Aanwijzing volledige kalendermaand
Als volledige kalendermaand als bedoeld in artikel 1b, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet wordt aangemerkt:
a. de kalendermaand waarover de werknemer, bedoeld in artikel 1b, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet, van de eerste tot en met de laatste dag van de kalendermaand recht op uitkering op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet heeft; of
b. de kalendermaand waarin voor de werknemer, bedoeld in artikel 1b, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet, het recht op uitkering op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet tot en met de laatste dag van de kalendermaand heeft bestaan en vóór de achtste dag van de kalendermaand is ontstaan, tenzij dat recht eerder in diezelfde kalendermaand niet is ontstaan, omdat:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.