Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de zorgtoeslag
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  VASTSTELLING  STANDAARDPREMIE  2007
 
 

15 december 2006, Stcrt. 2006, 250
Inwerkingtreding: 1 januari 2007
(T.a.v. art. 4 Wzt)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2006, nr. Z/F-2735760, houdende vaststelling van de standaardpremie 2007 (Regeling vaststelling standaardpremie 2007)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De standaardpremie wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op Ä|1059,00.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2007.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[15 december 2006]

 

     Op grond van artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag wordt de standaardpremie voor een zorgverzekering bij ministeriŽle regeling vastgesteld. De hoogte van de standaardpremie is de geraamde gemiddelde nominale premie die de verzekerden naar verwachting in het berekeningsjaar voor een zorgverzekering moeten betalen, verminderd met het geraamde gemiddelde bedrag dat een verzekerde naar verwachting in het daaropvolgende jaar terugontvangt ingevolge artikel 22 van de Zorgverzekeringswet (no-claimteruggaveregeling). Uitgegaan wordt van het gemiddelde bedrag van de nominale premies voor een zorgverzekering dat voor het jaar 2007 door het Centraal Planbureau is geraamd en is opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2007.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wzt | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x