Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de zorgtoeslag
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  VASTSTELLING  STANDAARDPREMIE  2010
 
 

1 december 2009, Stcrt. 2009, 18704
Inwerkingtreding: 1 januari 2010
(T.a.v. art. 4 Wzt)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2009, nr. ZF-2971027, houdende vaststelling van de standaardpremie 2010 (Regeling vaststelling standaardpremie 2010)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De standaardpremie wordt voor het jaar 2010 vastgesteld op Ä|1262,00.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2010.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink
.

 

 

 

TOELICHTING
[1 december 2009]

 

     Op grond van artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag wordt de standaardpremie voor een zorgverzekering bij ministeriŽle regeling vastgesteld. De hoogte van de standaardpremie is de geraamde gemiddelde nominale premie die de verzekerden naar verwachting in het berekeningsjaar voor een zorgverzekering moeten betalen, verhoogd met het geraamde gemiddelde bedrag dat een verzekerde naar verwachting in het daaropvolgende jaar betaalt ingevolge artikel 19 van de Zorgverzekeringswet (verplicht eigen risico). Uitgegaan wordt van het gemiddelde bedrag van de nomimale premies voor een zorgverzekering, die voor het jaar 2010 door het Centraal Planbureau is geraamd.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wzt | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x