Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de zorgtoeslag
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  VASTSTELLING  STANDAARDPREMIE  2011
 
 

1 december 2010, Stcrt. 2010, 19582
Inwerkingtreding: 1 januari 2011
(T.a.v. art. 4 Wzt)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2010, nr. Z/F-3036511, houdende vaststelling van de standaardpremie 2011 (Regeling vaststelling standaardpremie 2011)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De standaardpremie wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op Ä|1375,00.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2011.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers
.

 

 

 

TOELICHTING
[1 december 2010]

 

     Op grond van artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag wordt de standaardpremie voor een zorgverzekering bij ministeriŽle regeling vastgesteld. De hoogte van de standaardpremie is de berekende gemiddelde nominale premie die de verzekerden naar verwachting in 2011 voor een zorgverzekering moeten betalen, verhoogd met het geraamde gemiddelde bedrag dat een verzekerde naar verwachting betaalt ingevolge artikel 19 van de Zorgverzekeringswet (verplicht eigen risico).
     Er wordt gerekend met het gemiddeld eigen risico dat een verzekerde betaalt die geen recht heeft op compensatie van het verplicht eigen risico.
     Bij vaststelling van de standaardpremie worden de collectiviteitscontracten niet meegenomen.
     Het Centraal Planbureau (CPB) berekent de gemiddelde nominale premie op basis van de werkelijke nominale premies 2011. Het CPB raamt tevens het gemiddelde bedrag dat een verzekerde betaalt aan het verplicht eigen risico in 2011.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wzt | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x