Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2013   Nieuwe regeling Stcrt. 2012, 25514 Stcrt. 2012, 25514

 

 

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 december 2012, nr. Z-3141539, houdende vaststelling van de standaardpremie 2012 (Regeling vaststelling standaardpremie 2013)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De standaardpremie wordt voor het jaar 2013 vastgesteld op €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.