Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2014   Nieuwe regeling Stcrt. 2013, 35060 Stcrt. 2013, 35060

 

 

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2013, kenmerk 178078-114442-Z, houdende vaststelling van de standaardpremie 2014 (Regeling vaststelling standaardpremie 2014)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De standaardpremie wordt voor het jaar 2014 vastgesteld op €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.