Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2016   Nieuwe regeling Stcrt. 2015, 43794 Stcrt. 2015, 43794

 

 

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2015, kenmerk 873778-144254-Z, houdende vaststelling van de standaardpremie 2016 (Regeling vaststelling standaardpremie 2016)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De standaardpremie wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.