Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2017   Nieuwe regeling Stcrt. 2016, 64077 Stcrt. 2016, 64077

 

 

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2016, kenmerk 1046186-158039-Z, houdende de vaststelling van de standaardpremie 2017 en de aanpassing van de bestuursrechtelijke premie in de Zorgverzekeringswet (Regeling vaststelling standaardpremie 2017 en aanpassing bestuursrechtelijke premies)

     [De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;, red.]
     Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag en de artikelen 18d, eerste lid, en 18e, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;

     [Besluit:, red.]

 

 

Art. 1.
De standaardpremie wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.