Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Nieuwe regeling Stcrt. 2019, 64399 Stcrt. 2019, 64399

 

 

REGELING van de Minister voor Medische Zorg van 19 november 2019, kenmerk 1595061-197094-Z, houdende de vaststelling van de standaardpremie en de bestuursrechtelijke premies voor 2020 (Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2020)

     De Minister voor Medische Zorg;
     Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag en de artikelen 18d, eerste lid, en 18e, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De standaardpremie, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Wet op de zorgtoeslag, wordt voor het berekeningsjaar 2020 vastgesteld op €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.