Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Wijziging Stb. 2019, 386 Stb. 2019, 386
01-01-2019   Wijziging Stb. 2018, 431 Stb. 2018, 431
01-01-2018   Wijziging Stb. 2017, 436 Stb. 2017, 436
01-01-2017   Wijziging Stb. 2016, 469 Stb. 2016, 469
01-01-2016   Wijziging Stb. 2015, 472 Stb. 2015, 472
01-01-2015   Wijziging Stb. 2014, 488 Stb. 2014, 488
01-01-2012   Nieuwe regeling Stb. 2011, 620 Stb. 2011, 620

 

 

BESLUIT van 6 december 2011, houdende wijziging van de percentages van het drempel- en het toetsingsinkomen voor de berekening van de zorgtoeslag (Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 oktober 2011, Z/F-3087929;
     Gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet op de zorgtoeslag;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 28 november 2011, nr. W13.11.0452/III;
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2011, Z/F-3094796;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
Het percentage van het drempelinkomen respectievelijk het percentage van het toetsingsinkomen, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet op de zorgtoeslag, worden voor de hierna genoemde berekeningsjaren vastgesteld als in navolgend schema voor verzekerden met en zonder partner weergegeven:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.